POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wyciąg z regulaminu.

X. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

10.1 Klienci rejestrujący się na stronie Drukarnia-Suchecki.pl lub składający zamówienie podają swoje dane osobowe.

10.2 Drukarnia jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

10.3 W sprawie danych osobowych można się z kontaktować e-mailem na adres info@drukarnia-suchecki.pl lub pod adresem pocztowym: Drukarnia Hologramy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 5, 05-092 Łomianki.

10.4 Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, usługa newsletter, obsługa reklamacji, obsługa konta w serwisie Drukarnia-Suchecki.pl, zbieranie opinie, obsługa zgłoszeń, zapytań, bieżący kontakt. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

10.5 Dane osobowe przetwarzane są również w następujących celach: marketing bezpośredni produktów i usług Drukarni, obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy, tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełnienia przez Drukarnię obowiązków wynikających z przepisów prawa).

10.6 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

10.7 Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

10.8 Do danych osobowych Klientów mają dostęp, na podstawie stosownych umów: firmy kurierskie obsługujące transport, firmy obsługujące płatności, podmioty przetwarzające dane w imieniu Drukarni oraz organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne.

10.9 Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy i do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. konieczność przechowywania dokumentacji księgowej, JPK itp.

10.10 Dane osobowe są automatycznie i ręcznie analizowane w celu przedstawienia najlepszej oferty. Dane osobowe są profilowane.

10.11 Klienci mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub ich profilowania.

10.12 Klienci mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Drukarnię danych osobowych.

10.13 Drukarnia nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Pełna treść Regulaminu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close