JAK ZAMÓWIĆ?

Wyciąg z regulaminu.

IV. Procedura złożenia Zamówienia

4.1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Drukarnia-Suchecki.pl należy wejść na stronę internetową www.drukarnia-suchecki.pl, dokonać wyboru rodzaju towarów oraz – ewentualnie – także ich specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych i wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu, przez Klienta korzystającego z Drukarnia-Suchecki.pl, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

      a.) przedmiotu zamówienia;

      b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

      c.) wybranej metody płatności;

      d.) wybranego sposobu dostawy;

      e.) ewentualnych dodatkowych warunków realizacji.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie oferty, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z Drukarnia-Suchecki.pl, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów oferty, a w szczególności termin realizacji i wysyłki oraz ewentualną prośbę o zaakceptowanie projektów.

4.8. W wyjątkowych przypadkach Drukarnia dopuszcza możliwość anulowania Zamówienia przez Klienta po zaakceptowaniu projektów. Klient może przesłać do Drukarni prośbę o anulowanie Zamówienia e-mailem lub faxem. Dane kontaktowe Drukarni znajdują się pod adresem https://www.drukarnia-suchecki.pl/kontakt. Telefoniczna prośba Klienta o anulowanie Zamówienia musi być zawsze potwierdzona e-mailem lub faxem.

4.9. W wyjątkowych przypadkach Drukarnia dopuszcza możliwość anulowania Zamówienia po rozpoczęciu produkcji. Warunki, na jakich zostaje anulowane Zamówienie pomiędzy Klientem, a Drukarnią jest zawsze indywidualnie uzgadniane.

4.10. Drukarnia może przesłać do Klienta prośbę o dokonanie częściowej lub całkowitej przedpłaty przed realizacją Zamówienia. W przypadku, jeśli Klient nie zgodzi się na dokonanie częściowej lub całkowitej przedpłaty, Drukarnia zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

4.11. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do Towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta i służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W szczególności Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem w odniesieniu do materiałów poligraficznych zadrukowanych wg. indywidualnego projektu. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia sytuacji, w której Klient mógłby pragnąć odstąpić od umowy, Drukarnia wraz z Klientem podejmują szereg działań np. pracownicy Drukarni przed przystąpieniem do produkcji przesyłają e-mailem projekty z prośbą o sprawdzenie i zaakceptowanie oraz zwracają uwagę na ewentualne problemy z realizacją; Klienci mają możliwość zamówienia bezpłatnych próbek materiałów; Klienci mają możliwość zamówienia niewielkich partii Towarów w celu oceny ich jakości, siły adhezji klejów, odporności na promieniowanie UV itp.

 

Pełna treść Regulaminu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close